Събаряне на сгради - стари къщи и постройки

Събаряне на сгради и постройки в София

Имате необходимост от събаряне на сгради! Искате бързо и без неприятни последствия да се избавите от стара ненужна къща, здание или съоръжение? На пазара има много специализирани фирми предлагащи комплексни услуги кърти чисти извозва.

Фирми за събаряне на сгради и къщи

Извършват събаряне на сгради и съоръжения от всякакъв характер, а също събаряне на построени промишлени и търговски бази. Такива компании притежават нужния авто парк и цялата необходима техника. Квалифициран персонал за осъществяване на работи с използването на съвременни технологии за разрушение и демонтаж. След събарянето или демонтажа на конструкциите на същия терен ще може да се построи нова сграда.

Компании предлагащи подобни услуги извършват събаряне на здания и съоръжения с различна сложност. При това не става на въпрос от какъв материал е направен строежа. Те извършват демонтаж на всякакви стари здания, които не подлежат на реконструкция. Техният ремонт струва доста скъпо, отколкото построяването на нов обект.

Специализирано събаряне на къщи и гаражи

Същите компании са специализирани за комплексен подход в своята дейност, като предлагат такива услуги, като:

  • изхвърляне на строителни отпадъци;
  • земна почва;
  • елементи на събореното здание;
  • строителна техника;
  • благоустройство на територията.

Когато се планират, каквито и да са крупни строителни работи, предвидени на определен терен, то преди строителството е нужно да се подготви всичко внимателно. Много често за това е нужно да се извърши демонтаж на здание или събаряне на строеж, който се намира на дадената площадка. Събаряне на строежа, както жилищен, така и промишлен, си има своите особености и различна последователност на проведените демонтажни работи. Старите постройки много често имат мощни фундаменти, надеждни метални конструкции, прегради, които могат да се сринат във всеки един момент. Инженерните комуникации също изискват особено отношение и индивидуален подход. А събарянето на строежа, намиращ се в аварийно състояние е доста сложен процес.

Компаниите извършващи такива професионални услуги са със специалисти на високо ниво и със съвременна специална техника. Модерни машини и оборудване, позволяващи акуратно и бързо да се изпълнят събарянето на строежите. Така може да се съкрати срока на проведените работи, да се понижи себестойността на работите. Резултата който се предлага на клиента е оптимално съотношение на качество и цена. Специалните бригади на тези компании се справят със събарянето на здания от кирпич, панелни блокове с различни етажи, промишлени и технически здания, комини и други.

Специализираното събаряне трябва да се извършва по съвременна технология. Избора на технологии за провеждане на демонтажни работи зависят от много условия. Разбира е, има определена последователност, съгласно която се извършват работите. Всеки случай на разрушаване има своята индивидуалност.