Къртене събаряне и демонтажни дейности

Професионално обучение и технически надзор

Цени за услуги и извозване

Къртене на бетонКаква би била работата по закрепване на разкопаното и траншеите, ако трябва да бъде изпълнена от обучени работници под ръководството на опитни специалисти?

 

Изваждането на грунда и неговото укрепване трябва да се проверява редовно и след всеки обвал или смесване (например, след дъжд). Единствено, което може да се допусне и да се направи е по отношение на техниката по безопасност на земнокопните работи, когато грунда при изкопаването се разрушава. Затова се забранява производството, на каквито и да е работи при разкопаването на дълбочина 1 метър, ако преди това не е направено укрепване на стените.

Демонтажа на главната част на зданието или съоръжението или обекта на гражданското строителство (надстройка) е като завършваш елемент на фундамента. На този етап на демонтажа на обекта работата се извършва на височина по-висока от нулева кота. Единствените и най-големи източници на сериозен производствен травматизъм и случаи с летален изход се явяват падането от височина или при придвижване от едно и също ниво.

Работа с използване на допълнителна стълба

Даже ако работата се състои само в това, да демонтирате къща, то числото на заетите работници, количеството на използваните инструменти и височината, на която ще бъде извършена работата – за всичко това ще се наложи да се използва безопасна допълнителна стълба, както и надеждни средства, който да осигуряват достъп до работното място и да гарантира безопасната работа.

Има и ограничения на тези видове работи, които могат да бъдат използвани с допълнителната стълбица без риск от падане. Работата на височина повече от 10 метра предимно се намира зад пределите на достигането с такава стълба. Високите стълби вече сами  по себе си представляват опасност. Съществуват също ограничения по отношение на тези крайни точки, които се намират в пределите на достигането на работниците работещи по стълби, количеството на оборудване и материалите, които могат да бъдат взети от тях на върха без риск от причиняване, на каквато й да е опасност.

Демонтаж на конструкцияФизическото напрежение, което те ще изпитат, стоейки на крайни фундаменти, ще ограничава реално времето на техните работи. Допълнителните стълби са полезни при изпълнение на кратковременните работи, намиращи се в пределите на достъп до тях, които работят със стъпала. Те също се използват при проверката и демонтажа на неголеми стенни участъци на зданието, както и при бояджийски работи. Допълнителната стълбица също осигурява достъп до под мостове, разкопки и съоръжения там, където постоянният достъп още не е определен.

Възниква необходимост от приемане на временни работни платформи, най-разпространената форма, на които се явяват строителната дървесина. Ако става на въпрос за работа на многоетажна сграда, административно здание или на такъв обект, като мост, то в зависимост от развоя на работата се изисква да се използват подпори с различна степен на сложност.

Be the first to comment on "Къртене събаряне и демонтажни дейности"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*